NÅGRA BILDER

VERKLIGHETEN

VERKLIGHETEN: baksida

LABYRINT

BAKOM SPEGELN

....RES DIG UPP

DÖDA MEJ INTE SÅ DÖDAR JAG INTE DEJ

RADIOAKTIVA RÄKER

RADIOAKTIVA RÄKER, NYA UPPSÄTTNINGEN