KURT OLVARS REBELLER
-TEXTER:

RIKAS VÄRLD

RELIGION OCH POLITIK

PUNKEN ÄR DÖD - LEVE TVÅANS BUSS !

ÖVERHETEN

NOG...

PÅ HEDER OCH SAMVETE

77-97

TA ALDRIG...SKIT!